Kalkulator kosztów zakupu kasy fiskalnej

 

 Proszę uzupełnić potrzebne dane:

Cena zakupu kasy  
Typ ceny  
 Netto  Brutto
Jestem płatnikiem VAT  
Tak      Nie
Posiadam kasę fiskalną  
Tak      Nie
 
Koszt zakupu urządzenia fiskalnego brutto:  
Koszt zakupu urządzenia fiskalnego netto:  
Podatek VAT do odliczenia:  
Zwrot z Urzędu Skarbowego:  
Podatek dochodowy (PIT):  

Realny koszt zakupu urządzenia fisklalnego  
po dokonamniu wszystkich odliczeń:
 

Przy zakupie ksay fiskalnej w firmie MULTI-PC fiskalizacja, programowanie i szkolenie jest gratis.